O nás 

 

                                                                              Říkáme si  „Srdcová sedma“ a „Rytíři Moravy a vína“(Equites Moraviae et vini).                                                                                                                                            Rytíři jsme proto, že se ztotožňujeme s jejich ctnostmi, kterými chceme žít a předávat je dál:                                                                                                                             čest, věrnost, víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, moudrost, umírněnost.                                                                                                                                  Moravy proto, že právě Velkomoravskou říší se započala česká a slovenská historie.                                                                               No a víno, to je jeden z nejstarších léků, blahodárně působící zejména na srdce.

  Srdcová sedma je oficiální název spolku, a má velmi tajemný původ. Celou historii vzniku Srdcové sedmy zná pouze několik málo lidí. Bude tedy uchována na pergamenu a ukryta. Její tajemství bude předáváno pouze mezi vyvolenými rytíři, a jednou se stane významným dokumentem, abychom po sobě něco zanechali také hledačům historických tajemství.

 Vznik našeho spolku se datuje k 5.7.2020, ale nápadů na podobné společenství bylo mnoho již dávno př Nahradited tím.

  Často vytváříme příležitosti k posezení s rodinou a přáteli, protože právě tam se člověk naučí poslouchat, ale také může říkat své názory a poznatky. Naše společná řeč se ale nejčastěji točí kolem vlastenectví, historie a lásky k zemi. Zpíváme české, moravské i slovenské písně, většina z nás nikdy nebyla u moře, mluvíme tedy převážně o krásách Československé vlasti. A právě proto, že kolem nás je stále jen mnoho techniky, médií a nepodložených zpráv, rozhodli jsme se všem lidem dobré vůle dát možnost zapomenout na vše kolem, a stát se rytířem. Někým, kdo chce o věcech přemýšlet sám, bez nápovědy televize a facebooku. Kdo bude ctít rytířské zásady, a ukáže správnou cestu i svým dětem. Dětem, jež se jednou budou také scházet, zdravit, děkovat si, pomáhat, radovat se... A jednou z této myšlenky opět vychováme dámy a gentlemany, s touhou chránit svou zemi pro své potomky, vážit si sebe i druhých, ochraňovat, pomáhat, chápat a milovat. Protože největší bitvy lze vyhrát jen srdcem.

  Čím více nás bude, tím více se sejde nápadů, jak vytáhnout děti od počítačů a televizí, tím větší a zajímavější akce uspořádáme, a dokážeme, že motto našeho spolku „viribus unitis“ (spojením sil) dojde naplnění v našich činech. Jen je potřeba připomenout si, co je na životě krásné.


Vaše Srdcová sedma

  

Srdcová sedma 2020

Hledáme nové členy

Máš zájem stát se členem našeho spolku?

SRDCOVÁ SEDMA 2020 - SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s. je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji  přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa,  zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a  hospodářském.

Kontaktuj nás telefonicky +420 608 765 165 nebo na e-mail: info@srdcovasedma2020.cz