Náš spolek působí na principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny lidi dobré vůle, kteří přijímají za své deset ctností rytířů: 

čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, moudrost a umírněnost

 

Co je nového?

Srdcová sedma 2020

Hledáme nové členy

Máš zájem stát se členem našeho spolku?

SRDCOVÁ SEDMA 2020 - SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s. je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji  přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa,  zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a  hospodářském.

Kontaktuj nás telefonicky +420 608 765 165 nebo na e-mail: info@srdcovasedma2020.cz